หมวด : บทที่สอง

บทแปล อาหารจีน

อาหารจีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมายาวนานถึง 5,

บทอ่าน อาหารจีน
อาหารจีนและชาจีน

一、 短文 中国茶 ชาจีน

บทสนทนา ชาจีน
02_002

二、 会话 中国茶 ชาจีน

คำอธิบายประกอบ อาหารจีน ชาจีน
อาหารจีนและชาจีน

三、 注释
(一)以……为……
(二)不得不
(三)听说
(四)不敢当

วิธีใช้คำ อาหารจีน ชาจีน
02_002

四、 词语用法
(一)不仅……而且……(二)除了
(三)本来(四)尽管……还是……
(五)而(六)不管……都……
(七)要么……,要么……(八)……的话