Tag : บทสนทนา

บทสนทนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน
08_02

二、 会话 泰国佛教与中国佛教ศาสนาพุทธของไทยและจีน

บทสนทนา วัฒนธรรมลัทธิหรู
ลัทธิเต๋าและศาสนาเต๋า วัฒนธรรมลัทธิหรู

二、 会话 儒家文化วัฒนธรรมลัทธิหรู

บทสนทนา ศิลปหัตถกรรมจีน
06_02

二、 会话 中国工艺品ศิลปหัตถกรรมจีน

บทสนทนา ชนกลุ่มน้อย
05-02

二、 会话 少数民族ชนกลุ่มน้อย

บทสนทนา พระราชวังกู้กง
04_02_01

二、 会话 故宫พระราชวังกู้กง

บทสทนา เมืองซีอาน
นครปักกิ่ง เมืองซีอาน

二、 会话 西安เมืองซีอาน

บทสนทนา ชาจีน
02_002

二、 会话 中国茶 ชาจีน

บทสนทนา ภาพวาดจีน
อักษรจีนและภาพวาดจีน

二、 会话 中国画ภาพวาดจีน