หมวด : บทที่แปด

8.1 ศาสนา

บทแปล 8.1 จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของระดับอารยธรรมทางส

8.2 ศาสนาพุทธไทย-จีน

วิชัย:น้องชายฉันส่งจดหมายมาให้ เล่าว่าเขาจะไปบวชที่วัดส

บทอ่าน ศาสนา
ศาสนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน

一、 短文 宗教ศาสนา

บทสนทนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน
08_02

二、 会话 泰国佛教与中国佛教ศาสนาพุทธของไทยและจีน

คำอธิบายประกอบ ศาสนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน
ศาสนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน

三、 注释
(一)岂不是(二)可
(三)上座部佛教(四)大乘佛教

วิธีใช้คำ ศาสนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน
ศาสนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน

四、 词语用法
(一)其余(二)实在
(三)难道(四)的确