หมวด : บทที่สี่

4.1 หอบูชาฟ้าเทียนถาน

หอบูชาฟ้าเทียนถาน บทแปล1 ชาวจีนในสมัยโบราณเคารพฟ้าดินมา

4.2 พระราชวังกู้กง

บทแปลที่ 1 (หวังเฟยและวิชัยกำลังดูแผนที่ของพระราชวังกู้

วิธีใช้คำ หอบูชาฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง
หอบูชาฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง

四、 词语用法
(一)以(二)从而(三)亲身
(四)一下(五)即使……也……
(六)无论……都……

บทอ่าน หอบูชาฟ้าเทียนถาน
หอบูชาฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง

一、 短文 天坛 หอบูชาฟ้าเทียนถาน