หมวด : บทที่สาม

3.2 เมืองซีอาน

บทสนทนา ซีอาน บทแปลที่ 1 วิชัย: ช่วงวันหยุดฤดูหนาว ฉันก

3.1 กรุงปักกิ่ง

บทที่ 3 กรุงปักกิ่ง เมืองซีอาน บทแปลที่ 1 กรุงปักกิ่ง เ

วิธีใช้คำ นครปักกิ่ง เมืองซีอาน
นครปักกิ่ง เมืองซีอาน

四、 词语用法
(一)重要(二)甚至
(三)当然(四)主意
(五)既然

คำอธิบายประกอบ นครปักกิ่ง เมืองซีอาน
03_001

三、 注释
(一)再……不过
(二)一来…… 二来……
(三)不愧是

บทอ่าน นครปักกิ่ง
03_001

一、 短文 北京นครปักกิ่ง