หมวด : บทเรียน

changcheng map

https://www.chinahighlights.com/greatwall/map.htm

8.1 ศาสนา

บทแปล 8.1 จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของระดับอารยธรรมทางส

8.2 ศาสนาพุทธไทย-จีน

วิชัย:น้องชายฉันส่งจดหมายมาให้ เล่าว่าเขาจะไปบวชที่วัดส

7.1 ลัทธิเต๋าและศาสนาเต๋า

ลัทธิเต๋าและศาสนาเต๋า บทแปลที่ 1 “คนเกิดมาอ่อนแอ ตายแล้

7.2 วัฒนธรรมลัทธิหรู

บทแปล 1 วิชัย : ได้ยินมาว่าประเทศจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถ

6.1 เทศกาลจีน

บทแปลที่ 1 เทศกาลดั้งเดิมของจีนมีอยู่หลายเทศกาล ซึ่งมีร

6.2 ศิลปหัตถกรรมจีน

ศิลปหัตถกรรมจีน บทแปลที่ 1 หวังเฟย : วิชัย ฉันอยู่ตรงนี

5.2 ชนกลุ่มน้อย

ชนกลุ่มน้อย บทแปลที่ 1 เหว่ยฉาย: หวางเฟย ผมอยากถามคุณสั

5.1 กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน บทแปลที่ 1 กำแพงเมืองจีน หรือที่ผู้คนเรีย

4.1 หอบูชาฟ้าเทียนถาน

หอบูชาฟ้าเทียนถาน บทแปล1 ชาวจีนในสมัยโบราณเคารพฟ้าดินมา