หมวด : บทเรียน

บทแปล อักษรจีน

อักษรจีน อักษรจีนคือตัวอักษรที่ใช้บันทึกภาษาจีน ปัจจุบั

บทแปล อาหารจีน

อาหารจีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมายาวนานถึง 5,

คำศัพท์เสริม

คำศัพท์เสริม 第一课 短文 1. 记录 动/名 jìlù จดบันทึก บันทึก 2. 文

บทอ่าน ศาสนา
ศาสนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน

一、 短文 宗教ศาสนา

บทสนทนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน
08_02

二、 会话 泰国佛教与中国佛教ศาสนาพุทธของไทยและจีน

คำอธิบายประกอบ ศาสนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน
ศาสนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน

三、 注释
(一)岂不是(二)可
(三)上座部佛教(四)大乘佛教

คำอธิบายประกอบ ลัทธิเต๋าและศาสนาเต๋า วัฒนธรรมลัทธิหรู
07_01

三、 注释
(一)将(二)生辰八字(三)五斗米道
(四)太平道(五)《道德经》、《太平经》
(六)《四书》、《五经》
(七)从……上来说(八)据……理解
(九)简单地说(十)三纲、五常

วิธีใช้คำ เทศกาลจีน ศิลปหัตถกรรมจีน
06-02-02

四、 词语用法
(一)明白 (二)怪不得
(三)确实(四)毕竟
(五)其实