Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


13 ของขวัญต้องห้าม

ของขวัญ 13 ชนิดที่คนจีนหลีกเลี่ยงมากที่สุด! หากไม่อยากทำให้พวกเขาโกรธต้องมั่นใจว่าจะไม่ส่งผิด!

การให้ของขวัญแสดงถึงความรู้สึกขอบคุณและความจริงใจรูปแบบหนึ่ง ประเพณีการให้มีความหลากหลายเนื่องจากประเทศ สถานที่และเชื้อชาติแตกต่างกัน หากคุณต้องการส่งของขวัญไปยังหัวใจของอีกฝ่าย ก็จำเป็นที่จะต้องคิดพิจารณาและเรียนรู้ก่อน จากที่ได้กล่าวมา คนจีนจะมอบของขวัญให้แก่กันในทุก ๆ วันปีใหม่และวันเทศกาลต่าง ๆ มีการให้ศีลให้พรแก่คนที่เราห่วงใย ในเวลาเดียวกันนั้นคนจีนจะให้ความสำคัญกับ “การปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เขาทำกับตนเอง” เมื่อได้รับของขวัญแล้วก็ต้องจดจำและส่งของขวัญกลับคืนให้กับคนที่ส่งมา! การให้ของขวัญถือเป็นมารยาท แต่ต้องระมัดระวัง ในวัฒนธรรมจีนของขวัญบางอย่างมีความหมายไม่ดีและไม่สามารถมอบให้เป็นของขวัญแก่คนอื่นได้
1. รองเท้า
ผู้สูงอายุเชื่อกันว่าการให้รองเท้าเปรียบเสมือนกับการส่งคนๆนั้นออกไป เนื่องจากคำว่ารองเท้าในภาษาจีนไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่าสิ่งชั่วร้าย [邪] การให้รองเท้าแก่ผู้อื่นเสมือนกับการส่งวิญญาณชั่วร้ายไปให้กับคนๆนั้น ดังนั้นการให้รองเท้าแก่ผู้อื่นอาจจะทำให้สูญเสียมิตรภาพหรือขาดการติดต่อระหว่างกันในอนาคต อย่างไรก็ตามการให้รองเท้าแก่สมาชิกในบ้านเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้การให้รองเท้าแก่คู่เดทเปรียบเสมือนการบอกให้คนๆนั้นเดินจากไปหรือหายไป และในท้ายที่สุดทั้งคุณและคู่เดทของคุณจะเลิกลากัน

2.นาฬิกา
ให้นาฬิกา[送钟]ในภาษาจีน ฟังดูแล้วไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายเกี่ยวกับพิธีศพ[送终] การให้นาฬิกาแก่คนอื่นเสมือนกับแช่งให้คนๆนั้นตาย ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการให้นาฬิกาเป็นของขวัญ อย่างไรก็ตามนาฬิกาข้อมือก็เป็นนาฬิกาประเภทหนึ่ง มีเจ้าหน้าที่ทุจริตจำนวนมากถูกสั่งให้พักงานเพราะสวมนาฬิกาข้อมือที่ได้รับมาเป็นของสินบน

3.กระเป๋าเงิน
การให้กระเป๋าเงินมักจะสื่อถึงการให้ “คลังทรัพย์” ของตัวเองในอนาคตแก่ผู้อื่น ผู้ที่ให้กระเป๋าเงินอาจนำไปสู่สถานะทางการเงินที่เลวร้าย ภาวะยากจน หรือการมีเงินไม่พอใช้ในวันข้างหน้า แต่หากเป็นการให้ระหว่างสามีภรรยา หรือคนรัก จะไม่ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดี เนื่องจากความใกล้ชิดของความสัมพันธ์
4.ร่ม
คำว่าร่ม [伞] ในภาษาจีนพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่า แตกหัก กระจัดกระจาย「散」 หลายคนเชื่อว่าถ้าเพื่อนสนิทนำร่มมาให้เป็นของขวัญจะสื่อความหมายถึงการเลิกลากันในอนาคต ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อร่มเป็นของขวัญ(ไม่นับรวมกรณีที่อยู่ในสถานการณ์กลางฝน)

5.ลูกแพร
การให้ลูกแพร [梨子] มีหลักเหตุผลคล้ายกับการให้ร่ม ลูกแพรพ้องเสียงกับคำว่า แยกจาก 「离」ในภาษาจีน การให้ผลไม้สองชนิดนี้สื่อความหมายถึงการพลัดพรากหรือการแยกจากกันในอนาคต
6.เทพแห่งโชคลาภ
แม้ว่าการให้เทพแห่งโชคลาภแก่คนที่เริ่มต้นธุรกิจหรือเปิดร้านค้าต่าง ๆ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล แต่การจะให้เทพแห่งโชคลาภไม่สามารถให้ได้ตามใจ ไม่เช่นนั้นดวงการเงินของคุณจะซบเซาและนำพาความโชคร้ายมาให้ โดยทั่วไปคนจีนเชื่อว่าแล้วหากจะขอเทพเจ้าและพระพุทธรูปจะต้องไปขอที่วัดด้วยตัวเอง ไม่สามารถที่จะขอหรือรับมาได้ตามใจ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ทั้งผู้ให้และผู้รับได้รับโชคร้าย
7.ตู้ปลา
ตู้ปลาก็เหมือนกับเทพแห่งโชคลาภ กล่าวคือไม่สามารถให้และรับมาได้ตามใจสะดวก ยิ่งไปกว่านั้นมีคนบางกลุ่มไม่เหมาะกับการเลี้ยงปลา อีกทั้งรูปร่างที่เหมาะสม ขนาด สถานที่วาง ความสูง ปริมาณที่เหมาะสม ประเภทและสีของตู้ปลาเหมาะกับคนต่างกัน ดังนั้นไม่สามารถที่จะให้ตามใจได้
8. มีด
อย่าให้เครื่องมือประเภทมีดและกรรไกรแก่ผู้อื่น มีดและกรรไกรเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บได้ อีกทั้งยังสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ที่แตกหัก นอกจากนี้การให้มีดหรือกรรไกรจะทำให้ฝ่ายที่รับรู้สึกถูกคุกคาม
9. เทียน
แม้ว่าจะค่อนข้างโรแมนติกเมื่อวางเทียนประกอบไว้ในการขอแต่งงานหรืองานเฉลิมฉลองต่าง ๆ แต่ชาวตะวันออกส่วนใหญ่นิยมใช้เทียนในการสวดภาวนา ดังนั้นการให้เทียนแก่ผู้อื่นจะไม่เป็นมงคล โชคร้ายและความโศกเศร้า แม้ว่าในปัจจุบันรูปแบบของเทียนมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์สามารถนำไปใช้ตกแต่งภายในห้องได้ แต่เทียนควรจะเป็นสิ่งที่ซื้อให้ตัวเอง ไม่ควรที่นำมาให้เป็นของขวัญ เพื่อไม่ให้คนที่ได้รับขอบขวัญมีตีนกาขึ้นบนใบหน้า3เส้นภายในพริบตา
10. หินและวัตถุโบราณที่ไม่ทราบที่มา
หินและของโบราณเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการดึงดูดวิญญาณชั่วร้ายให้ตามติดไปกับคนๆนั้น แม้ว่าบางคนชื่นชมหินประดับและโบราณวัตถุที่มีมูลค่า แต่อาจจะมีวิญญาณชั่วร้ายสิงอยู่ด้านใน ดังนั้นการให้หรือรับหินและวัตถุโบราณจะเป็นลางร้าย หากหลีกเลี่ยงได้จะดีกว่า
11. หมอน
หมอนเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทุกคนต้องมีในตอนกลางคืน การให้หมอนแก่คนอื่นจะสื่อความหมายว่าหลังจากนี้จะมีเวลานอนหลับหรือเวลาพักผ่อนน้อยลง ปัญหาต่าง ๆ ก็จะตามมา ดังนั้นต้องระมัดระวังในการให้หมอนแก่บุคคลอื่น อย่างไรก็ตามการให้หมอนไม่ใช่ข้อห้ามหากให้แก่คู่รักด้วยกัน

12. ตุ๊กตาผ้า
ตุ๊กตาผ้าเป็นสิ่งของของคนถ่อย และบางคนเชื่อว่าการวางตุ๊กตาผ้าไว้ในบ้านเป็นเวลานานจะทำให้วิญญาณชั่วร้ายกลับเข้ามาได้ง่ายและรบกวนความสงบสุขของบ้าน
13. กระดิ่งลม
คนโบราณมักจะใช้ [ลมที่พัดกระแทก] มาพรรณนาถึงความอัปมงคลและบรรยายกาศชวนขนลุก ดังนั้นกระดิ่งลมจึงถูกเข้าใจว่าสามารถก่อให้เกิดความอัปมงคลได้

华人最忌讳的13种礼物!不想得罪人就千万不要送错!

送礼代表的是一种心意、一份诚意。不同的国家、不同的地方、不同的民族都有着各自不同的习俗风情,要真想送礼送到对方的心坎里,还可算是一门大学问呢!就从华人说起吧,每逢过年过节我们都会互相送礼,给我们关心的人送上我们的一份祝福。同时,华人也很重视“礼尚往来”,收到礼物也一定会记得回礼!送礼是个美德,但要注意的是,有些礼物在华人习俗中带有贬义,是非常忌讳且不能乱送的哦!

1. 鞋子

长辈们常说,送鞋子就等于送走他人。这是因为鞋是「邪」的谐音。凡送鞋给人,等于也将邪气一起送出去,因此极可能不久之后,就会与对方失去联系或友谊,不过此情形不包含送给自己的亲人。也有人相信,情侣之间送鞋子暗喻着:『请对方走路! 』不论是你主动分手、还是对方脚底抹油先开溜,都会引致伴侣跟他人跑了。
2. 钟

送钟送钟,听起来就像“送终”一样。给人送钟,就等于盼着人死。因此是非常禁忌的!然而手表也属于钟的一种,不少贪官就是因为戴上行贿者送的手表而断送大好仕途。
3. 钱包

送钱包通常意味着你将自己的“钱库”送给别人,凡是送了钱包的朋友,很可能会导致今后财运不佳或者漏财严重、该收的钱财不能及时收回等等。。至于夫妻之间或恋人之间,因为肌肤相亲、意气相投,相互送钱包则没什么大碍。
4. 伞

伞是「散」的谐音,很多人相信若好朋友之间将伞作为礼物相送,将意味着日后必将分手或离散。因此,建议不要买伞作为礼品送人(不包括雨中送伞的情形)。

5. 梨子

和送伞有着类似的道理。梨和李子是「离」的谐音,送人这两样水果将意味着日后有分离的危险!
6. 财神

对于很多做生意的人而言,在开店或开业时送上财神爷似乎是很合情理的事。但是,财神爷可不能随便送,否则你的财运很可能会遭到停滞不前。接受别人送的财神爷也一样要多加注意。一般神佛都是要自己亲自去寺庙请的,不能随意请,也不能随意接受,以免送方和接收方都会出现财运问题。
7. 鱼缸

鱼缸类似“财神爷”也是不能随意送和随意接受的。更何况有些人命理忌讳养鱼。鱼缸的形状、大小、摆放的位置、高度、养鱼的多少、种类、数量、颜色等均适合不同的人。因此,鱼缸不能随意送往。
8. 刀

不要送刀和剪刀一类利器。刀、剪是伤人的利器,含有“一刀两断”之意。而且,送人刀、剪会让对方觉得有威胁之感。

9. 蜡烛

虽然求婚或庆祝时放个蜡烛挺浪漫的,但以东方人来说,蜡烛多用在祭祀,所以拿来送人还是有点不太对劲,有种触霉头的感觉!虽然现在很多造型独特,又可以增加室内香味的造型蜡烛,但这种东西还是自己买给自己就好,不要拿来当礼物,免得让收到礼物的人脸上瞬间三条斜线呀!
10. 来历不明的石头和古董

石头和古董属于容易招邪灵附着其上的东西,有些看似观赏石和价值不菲的古董,但是上面可能附着邪灵,送往都不吉利。所以还是尽量避免比较好哦!

11. 枕头

枕头是每个人晚上的必需品,随意送人枕头,意味着你此后“高枕无忧”的日子就会少了,相反麻烦事情就会接踵而来,因此要谨慎送枕头。不过,恋人之间倒是无碍的。
12. 布娃娃

布娃娃属于小人,也有人认为久放家中容易招回邪灵,给家里带来不安。
13. 风铃

古人要描述阴森气氛时,常会用「一阵阴风」来形容,因此风铃也常常被认为有「招阴」的效果。