Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


Tag สิงหาคม 2017

เหตุใดจักรพรรดิหวางตี้ <黄帝> จึงรับนางหมัวหมู่ <嫫母> หญิงสาวอัปลักษณ์มาเป็นภรรยา?

จักรพรรดิหวางตี้ของจีนในสมัยก่อนนั้นถือเป็นบรรพบุรุษของ

อ่านต่อ »