Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

จงตอบคำถาม
1. 中国有哪些传统节日?
2. 春节是一个什么节日?
3. 清明节是一个什么节日?
4. 泰国有没有过端午节的习惯?
5. 泰国有没有过中秋节的习惯?
6. 中国有哪些工艺品?
7. 为什么人人喜欢把石狮安放在门前?
8. 石狮口中大部分都含着什么东西?
9. 剪纸一般剪的是什么?
10. 郑和是谁?