Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


คำอธิบายประกอบ เทศกาลจีน ศิลปหัตถกรรมจีน

(一)……,既因为饺子有 “更岁交子” 的意思,……

        更岁交子แปลว่าการเปลี่ยนจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่ มาจากคำว่า 子时ซึ่งเป็นหน่วยเวลาของจีนในสมัยก่อนเทียบได้กับเวลาประมาณเที่ยงคืน ซึ่งเป็นเวลาเปลี่ยนผ่านจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่

(二)按照中国的农历节气,春分后第十五天就是清明节,……

        按照แปลว่า ตาม เป็นคำบุพบทใช้กับคำนามที่เกี่ยวกับหลักฐาน หลักการ หรือการอ้างอิง

(三)总而言之,据说中国传统节日都跟农历的二十四……

        总而言之แปลว่า สรุปได้ว่า เป็นสำนวนใช้เพื่อแสดงบทสรุป

(四)起 “石狮” ,那可就说来话长了。

        提ใช้ร่วมกับ หรือแปลว่า กล่าวถึง เป็นสำนวนใช้เพื่อเอ่ยอ้างถึงสิ่งใด

(五)这么说来,那就买剪纸喽?

        这么说来แปลว่า ตามที่กล่าวมานี้ เป็นสำนวนใช้เพื่อแสดงบทสรุปจากข้อมูลที่ได้รับ

(六)可不是!好了啦,走吧!

        可不是แปลว่า ใช่น่ะสิ เป็นสำนวนใช้เพื่อแสดงการเห็นด้วย

(七)据说端午节是中国纪念屈原的传统节日。

        据说เป็นคำกริยา แปลว่า ว่ากันว่า ใช้แสดงถึงความเป็นจริงที่เล่าสืบต่อกันมา